یداله شکری

درباره من

دکتر یداله شکری
image

دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

  • آدرس گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331533547
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://yshokri.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
کارکرد آیرونی در دو داستان مثنوی مولوی
متن پژوهی ادبی(2022)
^یداله شکری*, 9328341001
تحلیل و بررسی مقامات حمیدی با رویکرد سبک‌شناسی لایه‌ای
ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب((2022)
9411225004, ^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^یداله شکری
سبک شناسی قصاید رشیدالدین وطواط
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2020)
9211225005, ^داود محمدی*, ^یداله شکری, ^محمد رضائی
رخدادهای ادبی در عناوین «خبر بیست و سی» (از سطوح بلاغیِ عبارات تا ظرافت های ادبی)
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی(2020)
قاسم نامدار, ^یداله شکری*
نگاهی نو به اوزان شعر فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی و ریتم
مطالعات زبانی بلاغی(2020)
9222125005, ^شهرام نقشبندی*, سید حسین میثمی, ^یداله شکری
تحلیل قاعده‌کاهی گونه‌ای جغرافیایی و جلوه‌های بومی زبان در غزل معاصر
شعر پژوهی(2020)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^یداله شکری, 9228341001
Modernism and Main Events of Contemporary Persian Poetry
DREWNO(2019)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^یداله شکری, 9112225001
استعاره و گفت‌وگومندی در رجزهای شاهنامه بر اساس نظریۀ باختین
جستارهای زبانی(2019)
^یداله شکری*, 9328341007
مؤلفه‌های گوتیک در رمان سمفونی مردگان
پژوهش‌نامه مکتب‌های ادبی(2019)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^یداله شکری, 9311225001
مهارت درک خواندن فارسی‏ آموزان غیرایرانی: مطالعه ‏ی تأثیر کاربرد متون ساده شده‏ ی‏ گلستان بر آن
پژوهش ‏نامه‏ ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی­ زبانان(2017)
^یداله شکری, ^شهرام نقشبندی, ^عصمت اسماعیلی, 9328341006*
تحلیل چند اصطلاح نقد ادبی در تذکره های قرن یازده و دوازده عصر صفویه
نامه فرهنگستان(2016)
^محمد رضائی*, ^یداله شکری, 9012229020
بررسی ساختارهای پارادوکسیکال در غزلیات حافظ
مطالعات زبانی بلاغی(2021)
9222125003, ^یداله شکری*, ^محمد رضائی, رسول رسولی پور
حس آمیزی در غزلیات شمس
دوازدهمین گردهمایی بین اللملی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2017-09-06)
^یداله شکری, 9511229003*
نوستالژی در غزلیات شمس
دوازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران،(2017-09-06)
^یداله شکری*, 9511229008
بررسی زمان روایی در داستان
ششمین همایش روایت در انواع ادبی(2017-05-20)
^یداله شکری*, 9422229009
بررسی و مطابقت صرف فعل در زبان فارسی معیار و سنگسری
نخستین همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران(2010-12-01)
^یداله شکری
ريخت شناسي حكايتهاي تذكره الاولياي عطار
حسني فاطمه(تاریخ دفاع: 1389/09/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ريخت شناسي مصيبت نامه عطار
سهرابي بهاره(تاریخ دفاع: 1390/09/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انسان در شاهنامه فردوسي
عرب خزائلي راحيل(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان تحصيلات
نژادي سيده عارفه(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان تحصيلات
عرب عامري زهرا(تاریخ دفاع: 1390/08/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل شعر اعتراض در ادبيات دفاع مقدس با نگاهي به مفهوم اعتراض در شعر كلاسيك
حسيني كلبادي سيده هاجر(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر شاعرانه در اشعار موسوي گرمارودي
عرب عامري فاطمه(تاریخ دفاع: 1389/07/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سبك شناسانه رمانهاي سه دختر گل فروش، همه پسران جزيره، ثريا در اغما
خيري فهيمه(تاریخ دفاع: 1391/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي صور خيال در شعر جنگ با نگاهي به آثار حسن حسيني و سلمان هراتي
جديدي فيقان سميه(تاریخ دفاع: 1391/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان نامه تحصيلي
حسنان مائده(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
يوسفي سمانه(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
البويه اكرم(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عنصر تشبيه در شعر دفاع مقدس ......
خيرالدين صديقه(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
عرفاني پور الهام(تاریخ دفاع: 1391/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مرادي نسب معصومه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
غلامي سكينه(تاریخ دفاع: 1392/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قنبري عبدالملكي رضا(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : دكتري
-
پرهيزي گشتي مهديس(تاریخ دفاع: 1392/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
حاجي آقائي محبوبه(تاریخ دفاع: 1392/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مهرنيا زهرا(تاریخ دفاع: 1392/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
علي كوچكي ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
احمدي سميه(تاریخ دفاع: 1392/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
نقي زاده آرزو(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
رئوفي فرح(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ضياء حسين(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بابائي درزي آزاده(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سبك شناسانه سه رمان جنگ ((ضريح چشمان تو، اشك آلوده، نخلهاي بي سر)
خيرخواهان مطهره(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل گفتمان انتقادي در وصيت نامه شهدا با تاكيد بر وصيت نامه شهداي شهرستان شاهرود
نظري فرشته(تاریخ دفاع: 1392/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شكل شناسي هفت پيكر نظامي بر اساس نظريه پراپ
گليني فرشيد(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شاخصه هاي رمانتي سيسم در ادبيات مقاومت با تكيه بر اشعار سيدحسن حسيني، قيصر امين پور و علي موسوي گرمارودي
ويسي حبيب آباد زهرا(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
احوال، آثار و مكتب عرفاني فضل ا... نعيمي استرابادي با تصحيح اشعار شاعر
درزي محمد(تاریخ دفاع: 1395/03/25) ، مقطع : دكتري
بررسي شعر اعتراض در ديوان بشاربن برد و دعبل بن علي الخزاعي
شريفي شيما(تاریخ دفاع: 1392/09/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ويژگي و مولفه هاي فراداستاني دو دهه 70 و 80 با تكيه بر داستانهاي هلال پنهان، پلكان، كولي كنار آتش، آزاده خانم و نويسنده اش
منوچهري عليرضا(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
اميني هراتي فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي زبان در ادبيات داستاني دفاع مقدس با تاكيد بر رمانهاي سفر به گراي 270 درجه ، هلال پنهان و مجموعه داستان من قاتل پسرتان هستم
حيدري گوجاني احمد(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خاطره نويسي در ادبيات دفاع مقدس با تاكيد بر سه كتاب پرواز تا بينهايت، آيينه اسارت و نبرد درالوگ با نگاهي به سير تكاملي آن در ادبيات كلاسيك
غلامحسين زاده محسن(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي مكارم الاخلاق رضي الدين نيشابوري
ايزانلو محمدعلي(تاریخ دفاع: 1399/03/13) ، مقطع : دكتري
بررسي ويژگيهاي زباني در اشعار سيدحسن حسيني
آقامحمدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل تمثيل در اشعار حسن حسيني و سلمان هراتي
احمدي فولادي مليحه(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي كليدر محمود دولت آبادي
پيمان شعله(تاریخ دفاع: 1397/12/14) ، مقطع : دكتري
بررسي و تحليل سير تحويل عناصر داستان(پيرنگ-زاويه ديد-شخصيت) در رمان فارسي با تكيه بر رمان هاي (شوهر آهوخانم-سنگ صبور-زيبا- سوشون- درازناي شب- بره گمشده ي راعي-ثريا در اغما-دختر رعيت- طوبي و معناي شب- داستان يك شهر)
شاه حسيني محمد(تاریخ دفاع: 1396/07/24) ، مقطع : دكتري
بررسي استعاره مفهومي در تاريخ بيهقي
شمسي زاده سه ساري سمانه(تاریخ دفاع: 1397/07/10) ، مقطع : دكتري
بازتاب اساطير و روايات تاريخي و مذهبي در ديوان جامي
احساني سكينه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر روايت در شعر قيصرامين پور
حسين پور آمنه(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي ديوان رشيد وطواط با تحقيق در احوال و سبك شاعر
رحمتي مجيد(تاریخ دفاع: 1399/03/10) ، مقطع : دكتري
بررسي اوزان شعر فاارسي از منظر زبان شناسي و ريتم موسيقي ايران
ميرزائي محمد(تاریخ دفاع: 1398/02/10) ، مقطع : دكتري
كاركرد بلاغي آيروني در ادب فارسي با تاكيد بر مثنوي مولانا
پهلوان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : دكتري
بررسي كاربرد متون ادبي منثور در اموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
استادزاده زهرا(تاریخ دفاع: 1397/04/11) ، مقطع : دكتري
بررسي مولفه هاي رمان گوتيك در برخي آثار داستاني معاصر فارسي
پريمي حر(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : دكتري
بررسي زمينه هاي اجتماعي در ديوان پروين اعتصامي
محسني محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه سبكي بين گشتاسب نامه دقيقي با داستان بيژن و منيژه شاهنامه فردوسي
چمني كبري(تاریخ دفاع: 1396/10/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل آركائيسم در شعر شفيعي كدكني و نصرا... مرداني
بهرامي ظريفه(تاریخ دفاع: 1396/10/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موسيقي شعر در اشعار پژمان بختياري
شايسته فرد هادي(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه جلوه هاي پايداري در شعر مشروطه و شعر معاصر با تأكيد بر شعر ملك الشعرا بهار، ميرزاده عشقي، قيصر امين پور و نصرا... مرداني
خاكسار مهناز(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل رمان سنگ صبور از ديدگاه روانشناسي
ارشدي قزقاپان دلكش(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
لذت گرايي در شاهنامه
احمدي كاكاوندي ساسان(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و بررسي شخصيت و روايت در داستان هاي پيمان اسماعيلي
بهرامي پريسا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل نشانه شناختي شاهنامه فردوسي با تاكيد بررجزخواني هاي داستانهاي پهلواني
بهار فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : دكتري
تحليل ساختارهاي پارادوكسي و محتوايي غزليات حافظ
شگفت مايده(تاریخ دفاع: 1399/12/25) ، مقطع : دكتري
شاخصه هاي سرمايه اجتماعي در متون منثور تعليمي تا حمله مغول با تاكيد بر گك كليله و دمنه، مرزبان نامه، سياست نامه، قابوس نامه، و گلستان
نيكخواه بهنميري سميرا(تاریخ دفاع: 1399/03/12) ، مقطع : دكتري
تحليل سبك شناختي شعر طاهره صفارزاده و جايگاه او در شعر فارسي معاصر
اسعدي حسن(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
كاربست مباني نقد فرماليستي در غزل امروز ايران ( از دهه 60 تا كنون )
جعفري نسب جواد(تاریخ دفاع: 1398/02/15) ، مقطع : دكتري
روايت شناسي متون منثور عرفاني با تكيه بر تذكره الاولياء عطار، سوانح العشاق احمد غزالي و تمهيدات عين القضاه همداني
رئيسي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/07/09) ، مقطع : دكتري
تصحيح وتحشيه بر رساله خواجه پارسا
طالب بيدختي هديه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ريخت شناسانه داستان هاي بيژن ومنيژهو خسرو وشيرين نظامي براساس ا لگوهاي ولاد يمير پراپ
دژداه فراست(تاریخ دفاع: 1397/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مضامين ودرون مايه ها وجريان هاي شعري سيد علي صالحي
بسيج فهيمه(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سير تحول وتطور مضامين ودرون مايه هاي پايداري در اشعار احمد شاملو
خدابنده لو علي اصغر(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وتحليل مضامين ودرون مايه هاي شعر هوشنگ ابتهاج با تاكيد بر عناصر پايداري
شهابي احمد(تاریخ دفاع: 1397/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ايهام در شعر پايداري معاصر با تاكيد بر اشعار قيصر امينپور –سلمان هراتي –حسن حسيني
اداوي عباس(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر شعري نمايشي و نمادين در شعر سيدمهدي موسوي و گروس عبدالملكيان
زهيري مهسا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مذهب گويي در شعر شاعران برجسته ادب فارسي
شمسائي مهين(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
بررسي معماري زبان (صورت و ساختار) در غزليات بيدل دهلوي
اسلامي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/07/10) ، مقطع : دكتري
نشانه شناسي رمان هاي دفاع مقدس با تاكيد بر ده رمان برگزيده
نامدار قاسم(تاریخ دفاع: 1400/12/24) ، مقطع : دكتري
نوستالوژي در ادبيات پايداري با تاكيد بر آثار قيصر امين پور و عليرضا قزوه
جندقي لو عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اشتراك وهمانندي هاي ساختاري وتحليل مضامين كتاب ديباجه نوين شاهنامه بهرام بيضايي با زندگي نامه وتحليل هاي پيرامون شخصيت وزندگي فردوسي
قرباني سارا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اگزيستانسياليسم در شعر معاصر با تكيه بر اشعار اخوان ثالث
ناصح خرم بهاره(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واژه نامه توصيفي ويرايش
حجتي اعظم سادات(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نشانه شناسي زبان بدن در هفت پيكر نظامي
شكوري مستان آباد ساناز(تاریخ دفاع: 1398/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب داستان پيامبران در شعر شاعران پايداري با تاكيد بر اشعار علي معلم ،حميد سبزواري ،نصراله مرداني وعلي موسوي گرمارودي
فتح خواه علي اصغر(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برررسي تصوير در شعر دفاع مقدس با تاكيد بر شعر دهه ي هشتاد
گلمكاني عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نيهيليسم در ادبيات معاصر با تكيه برعزاداران بيل غلامحسين ساعدي و ملكوت بهرام صادقي
دانه كار محدثه(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادينسخه خطي مثنوي بهار وبهروز از وقار شيرازي با تحقيق در احوال آثار وسبك شاعر
بختياري فر ميترا(تاریخ دفاع: 1398/09/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي مثنوي خضرخان و دولراني از امير خسرودهلوي
حيدري اقبال اباد ريحانه(تاریخ دفاع: 1399/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مضامين اخلاقي، تعليمي و پند و اندرز در اشعار پروين اعتصامي
رهائي سمانه(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و بررسي رمانكليدر براساس نظري? لوكاچ
مولائي مرجان(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بيان و بديع در مثلهاي فارسي
ترابي سيدمحمدباقر(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل روايت شناسانه‌ي مجموعه داستان‌هاي كتاب ( ديوهاي خوش پوش ) تاليف گلي ترقي براساس نظريه ( زرار زنت )
اكبري زهرا(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي مولفه هاي ادبيات پايداري در كتاب‌هاي سفر به گراي 270 درجه ودر جبهه غرب خبري نيست
قربان خاني گلفام(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روايت شناسي در حكايت هاي بوستان سعدي
اكبري كفشگري معصومه(تاریخ دفاع: 1401/03/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل استعارههاي مفهومي ( عشق و غم ) در آثار شاعران دوره بازگشت ادبي با تاكيد بر مشتاق اصفهاني و قاآني
صدوقي ياسر(تاریخ دفاع: 1401/07/18) ، مقطع : دكتري
بررسي و تحليل كنايه در اشعار حافظ
ابوالحسني سرخي الهام(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تلميح در شعر پايداريِ برخي شاعران (از مشروطه تا امروز)
سيد جعفر(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توصيف جايگاه زن در نثر پيش از مشروطه و دوران معاصر(مطالعه موردي بر آثار جمال‌زاده، صادق چوبك، زويا پيرزاد و سيمين دانشور)
عبداللهي سميه(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدیریت توان راکتیو در شبکه های قدرت با حضور تولید بادی
مدیریت توان راکتیو در شبکه های قدرت با حضور تولید بادی
روش های آزمایشگاهی برای کارشناسان دامپزشکی
روش های آزمایشگاهی برای کارشناسان دامپزشکی
در آمدی بر فلسفه و الهیات پویشی
در آمدی بر فلسفه و الهیات پویشی
شیوه نامه مکاتبات اداری
شیوه نامه مکاتبات اداری
راهنمای جامع فارسی عمومی
راهنمای جامع فارسی عمومی
این شرح بی نهایت. نگاهی به عاشقانه سرایی انوری و عطار
این شرح بی نهایت. نگاهی به عاشقانه سرایی انوری و عطار

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
y_shokri@semnan.ac.ir
(+98)2331533547

فرم تماس