یداله شکری

درباره من

دکتر یداله شکری
image

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

  • آدرس گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل y_shokri@semnan.ac.ir
  • تلفن (+98)2331533547
  • وبسایت https://yshokri.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Modernism and Main Events of Contemporary Persian Poetry
DREWNO(2019)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^یداله شکری, 9112225001
Modernism and Main Events of Contemporary Persian Poetry
DREWNO(2019)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^یداله شکری, 9112225001
استعاره و گفت‌وگومندی در رجزهای شاهنامه بر اساس نظریۀ باختین
جستارهای زبانی(2019)
^یداله شکری*, 9328341007
مهارت درک خواندن فارسی‏ آموزان غیرایرانی: مطالعه ‏ی تأثیر کاربرد متون ساده شده‏ ی‏ گلستان بر آن
پژوهش ‏نامه‏ ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی­ زبانان(2017)
^یداله شکری, ^شهرام نقشبندی, ^عصمت اسماعیلی, 9328341006*
تحلیل چند اصطلاح نقد ادبی در تذکره های قرن یازده و دوازده عصر صفویه
نامه فرهنگستان(2016)
^محمد رضائی*, ^یداله شکری, 9012229020
نوستالژی در غزلیات شمس
دوازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران،(2017-09-06)
^یداله شکری*, 9511229008
حس آمیزی در غزلیات شمس
دوازدهمین گردهمایی بین اللملی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2017-09-06)
^یداله شکری, 9511229003*
بررسی زمان روایی در داستان
ششمین همایش روایت در انواع ادبی(2017-05-20)
^یداله شکری*, 9422229009
بررسی و مطابقت صرف فعل در زبان فارسی معیار و سنگسری
نخستین همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران(2010-12-01)
^یداله شکری
ريخت شناسي حكايتهاي تذكره الاولياي عطار
حسني فاطمه(تاریخ دفاع: 1389/09/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ريخت شناسي مصيبت نامه عطار
سهرابي بهاره(تاریخ دفاع: 1390/09/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انسان در شاهنامه فردوسي
عرب خزائلي راحيل(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان تحصيلات
نژادي سيده عارفه(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان تحصيلات
عرب عامري زهرا(تاریخ دفاع: 1390/08/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل شعر اعتراض در ادبيات دفاع مقدس با نگاهي به مفهوم اعتراض در شعر كلاسيك
حسيني كلبادي سيده هاجر(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر شاعرانه در اشعار موسوي گرمارودي
عرب عامري فاطمه(تاریخ دفاع: 1389/07/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سبك شناسانه رمانهاي سه دختر گل فروش، همه پسران جزيره، ثريا در اغما
خيري فهيمه(تاریخ دفاع: 1391/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي صور خيال در شعر جنگ با نگاهي به آثار حسن حسيني و سلمان هراتي
جديدي فيقان سميه(تاریخ دفاع: 1391/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان نامه تحصيلي
حسنان مائده(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عنصر تشبيه در شعر دفاع مقدس ......
خيرالدين صديقه(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سبك شناسانه سه رمان جنگ ((ضريح چشمان تو، اشك آلوده، نخلهاي بي سر)
خيرخواهان مطهره(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل گفتمان انتقادي در وصيت نامه شهدا با تاكيد بر وصيت نامه شهداي شهرستان شاهرود
نظري فرشته(تاریخ دفاع: 1392/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شكل شناسي هفت پيكر نظامي بر اساس نظريه پراپ
گليني فرشيد(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شاخصه هاي رمانتي سيسم در ادبيات مقاومت با تكيه بر اشعار سيدحسن حسيني، قيصر امين پور و علي موسوي گرمارودي
ويسي حبيب آباد زهرا(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
احوال، آثار و مكتب عرفاني فضل ا... نعيمي استرابادي با تصحيح اشعار شاعر
درزي محمد(تاریخ دفاع: 1395/03/25) ، مقطع : دكتري
بررسي شعر اعتراض در ديوان بشاربن برد و دعبل بن علي الخزاعي
شريفي شيما(تاریخ دفاع: 1392/09/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ويژگي و مولفه هاي فراداستاني دو دهه 70 و 80 با تكيه بر داستانهاي هلال پنهان، پلكان، كولي كنار آتش، آزاده خانم و نويسنده اش
منوچهري عليرضا(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي زبان در ادبيات داستاني دفاع مقدس با تاكيد بر رمانهاي سفر به گراي 270 درجه ، هلال پنهان و مجموعه داستان من قاتل پسرتان هستم
حيدري گوجاني احمد(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خاطره نويسي در ادبيات دفاع مقدس با تاكيد بر سه كتاب پرواز تا بينهايت، آيينه اسارت و نبرد درالوگ با نگاهي به سير تكاملي آن در ادبيات كلاسيك
غلامحسين زاده محسن(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي مكارم الاخلاق رضي الدين نيشابوري
ايزانلو محمدعلي(تاریخ دفاع: 1399/03/13) ، مقطع : دكتري
بررسي ويژگيهاي زباني در اشعار سيدحسن حسيني
آقامحمدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل تمثيل در اشعار حسن حسيني و سلمان هراتي
احمدي فولادي مليحه(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي كليدر محمود دولت آبادي
پيمان شعله(تاریخ دفاع: 1397/12/14) ، مقطع : دكتري
بررسي و تحليل سير تحويل عناصر داستان(پيرنگ-زاويه ديد-شخصيت) در رمان فارسي با تكيه بر رمان هاي (شوهر آهوخانم-سنگ صبور-زيبا- سوشون- درازناي شب- بره گمشده ي راعي-ثريا در اغما-دختر رعيت- طوبي و معناي شب- داستان يك شهر)
شاه حسيني محمد(تاریخ دفاع: 1396/07/24) ، مقطع : دكتري
بررسي استعاره مفهومي در تاريخ بيهقي
شمسي زاده سه ساري سمانه(تاریخ دفاع: 1397/07/10) ، مقطع : دكتري
بازتاب اساطير و روايات تاريخي و مذهبي در ديوان جامي
احساني سكينه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر روايت در شعر قيصرامين پور
حسين پور آمنه(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي ديوان رشيد وطواط با تحقيق در احوال و سبك شاعر
رحمتي مجيد(تاریخ دفاع: 1399/03/10) ، مقطع : دكتري
بررسي اوزان شعر فاارسي از منظر زبان شناسي و ريتم موسيقي ايران
ميرزائي محمد(تاریخ دفاع: 1398/02/10) ، مقطع : دكتري
كاركرد بلاغي آيروني در ادب فارسي با تاكيد بر مثنوي مولانا
پهلوان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : دكتري
بررسي كاربرد متون ادبي منثور در اموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
استادزاده زهرا(تاریخ دفاع: 1397/04/11) ، مقطع : دكتري
بررسي مولفه هاي رمان گوتيك در برخي آثار داستاني معاصر فارسي
پريمي حر(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : دكتري
بررسي زمينه هاي اجتماعي در ديوان پروين اعتصامي
محسني محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه سبكي بين گشتاسب نامه دقيقي با داستان بيژن و منيژه شاهنامه فردوسي
چمني كبري(تاریخ دفاع: 1396/10/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل آركائيسم در شعر شفيعي كدكني و نصرا... مرداني
بهرامي ظريفه(تاریخ دفاع: 1396/10/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موسيقي شعر در اشعار پژمان بختياري
شايسته فرد هادي(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه جلوه هاي پايداري در شعر مشروطه و شعر معاصر با تأكيد بر شعر ملك الشعرا بهار، ميرزاده عشقي، قيصر امين پور و نصرا... مرداني
خاكسار مهناز(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل رمان سنگ صبور از ديدگاه روانشناسي
ارشدي قزقاپان دلكش(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
لذت گرايي در شاهنامه
احمدي كاكاوندي ساسان(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و بررسي شخصيت و روايت در داستان هاي پيمان اسماعيلي
بهرامي پريسا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل نشانه شناختي شاهنامه فردوسي با تاكيد بررجزخواني هاي داستانهاي پهلواني
بهار فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : دكتري
شاخصه هاي سرمايه اجتماعي در متون منثور تعليمي تا حمله مغول با تاكيد بر گك كليله و دمنه، مرزبان نامه، سياست نامه، قابوس نامه، و گلستان
نيكخواه بهنميري سميرا(تاریخ دفاع: 1399/03/12) ، مقطع : دكتري
كاربست مباني نقد فرماليستي در غزل امروز ايران ( از دهه 60 تا كنون )
جعفري نسب جواد(تاریخ دفاع: 1398/02/15) ، مقطع : دكتري
روايت شناسي متون منثور عرفاني با تكيه بر تذكره الاولياء عطار، سوانح العشاق احمد غزالي و تمهيدات عين القضاه همداني
رئيسي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/07/09) ، مقطع : دكتري
تصحيح وتحشيه بر رساله خواجه پارسا
طالب بيدختي هديه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ريخت شناسانه داستان هاي بيژن ومنيژهو خسرو وشيرين نظامي براساس ا لگوهاي ولاد يمير پراپ
دژداه فراست(تاریخ دفاع: 1397/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مضامين ودرون مايه ها وجريان هاي شعري سيد علي صالحي
بسيج فهيمه(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سير تحول وتطور مضامين ودرون مايه هاي پايداري در اشعار احمد شاملو
خدابنده لو علي اصغر(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وتحليل مضامين ودرون مايه هاي شعر هوشنگ ابتهاج با تاكيد بر عناصر پايداري
شهابي احمد(تاریخ دفاع: 1397/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ايهام در شعر پايداري معاصر با تاكيد بر اشعار قيصر امينپور –سلمان هراتي –حسن حسيني
اداوي عباس(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر شعري نمايشي و نمادين در شعر سيدمهدي موسوي و گروس عبدالملكيان
زهيري مهسا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مذهب گويي در شعر شاعران برجسته ادب فارسي
شمسائي مهين(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
بررسي معماري زبان (صورت و ساختار) در غزليات بيدل دهلوي
اسلامي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/07/10) ، مقطع : دكتري
نوستالوژي در ادبيات پايداري با تاكيد بر آثار قيصر امين پور و عليرضا قزوه
جندقي لو عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واژه نامه توصيفي ويرايش
حجتي اعظم سادات(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نشانه شناسي زبان بدن در هفت پيكر نظامي
شكوري مستان آباد ساناز(تاریخ دفاع: 1398/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب داستان پيامبران در شعر شاعران پايداري با تاكيد بر اشعار علي معلم ،حميد سبزواري ،نصراله مرداني وعلي موسوي گرمارودي
فتح خواه علي اصغر(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برررسي تصوير در شعر دفاع مقدس با تاكيد بر شعر دهه ي هشتاد
گلمكاني عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادينسخه خطي مثنوي بهار وبهروز از وقار شيرازي با تحقيق در احوال آثار وسبك شاعر
بختياري فر ميترا(تاریخ دفاع: 1398/09/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدیریت توان راکتیو در شبکه های قدرت با حضور تولید بادی
(2017-07-09)
روش های آزمایشگاهی برای کارشناسان دامپزشکی
(2017-02-28)
در آمدی بر فلسفه و الهیات پویشی
(2013-05-20)
شیوه نامه مکاتبات اداری
(2008-06-21)
راهنمای جامع فارسی عمومی
(2004-03-20)
این شرح بی نهایت. نگاهی به عاشقانه سرایی انوری و عطار
(2002-03-21)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
نقد و تحلیل متن   (103 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
عربی 4   (96 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
شاهنامه   (104 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
روش تحقیق   (89 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
حافظ (نظم 6)   (89 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
بلاغت کاربردی   (99 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی
بلاغت 2   (103 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : زبان و ادبیات فارسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
y_shokri@semnan.ac.ir
(+98)2331533547

فرم تماس